Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Inżynieryjnych 

PRO-LAS

w Gorzowie Wlkp. 

 WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

- sporządzanie planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu,

- sporządzanie planów ochrony, prognoz oddziaływania na środowisko,

- klasyfikacja gleboznawcza gruntów, 

- konserwacja (malowanie) i uzupełnianie słupów oddziałowych,

- opracowania glebowo-siedliskowe,

- pomiary drzew i drzewostanów, inwentaryzacje dendrologiczne, szacunki brakarskie drzew,

- inwentaryzacje przyrodnicze,

- precyzyjne pomiary terenowe, wykonanie i aktualizacja leśnych map numerycznych,

- przygotowanie dokumentacji na potrzeby wyłączeń gruntów z produkcji leśnej,

- inne prace związane z lesnictwem, gleboznawstwem i ochroną przyrody

mgr inż. Tomasz Nowakowski

Klasyfikator uprawniony

Numer uprawnień